Användarvillkor – parkering

Version 2.0
Senast uppdaterad: 2023-03-21

”Qvickly” är ett varumärke som används av Billmate AB (556918-4129) Billmate AB benämns nedan som ”Qvickly”.  Definitioner och uttryck i dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) som används i Samarbetsavtalet ska, om inte annat uttryckligen anges, ha samma innebörd i Allmänna Villkoren.  

1. GENERELLA ANVÄNDARVILLKOR 

Genom att nyttja Qvicklys Betallösning för betalning av utställd faktura ingår du ett kreditavtal med Qvickly / Billmate AB (556918-4129), Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö) när du väljer betalningsalternativen faktura eller delbetalning och godkänner de villkor som framgår nedan. 

2. IDENTIFIERING OCH KREDITPRÖVNING  

I samband med att du väljer att betala din parkeringsanmärkning/kontrollavgift ombeds du uppge din epostadress och ditt personnummer vid betalning av faktura och kort. Väljer du att betala din parkeringsanmärkning eller kontrollavgift med faktura eller delbetalning ombeds du även uppge ditt personnummer. Genom att ange personnummer i Qvicklys Betallösning görs en kreditprövning. Detta i syfte att säkerställa din identitet och för att vi ska kunna presentera tillgängliga betalsätt. För att få handla mot faktura och delbetalning behöver du vara över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs i samband med användandet av Qvicklys Betallösning. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. Du blir i sådana fall meddelad detta antingen via e-post eller brevledes. Kreditupplysningen sköts via Creditsafe och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut. Qvickly förbehåller sig rätten att utföra stickprovskontroller för att säkerställa fakturans korrekthet samt äkthet. Detta kan till exempel ske genom telefonsamtal, legitimationskontroller samt verifiering via elektronisk identifiering, exempelvis Mobilt BankID. 

 3. PERSONUPPGIFTER  

I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Qvicklys Betallösning. Därigenom har du även godkänt vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy 

4. BETALNING OCH AVGIFTER  

Qvicklys Betallösning kommer att presentera de betalningsalternativ som kan erbjudas dig baserat på den information vi mottagit. Vid nyttjande av Qvicklys Betallösning så debiteras en serviceavgift enligt följande;  

  • Faktura (14 dagar / delbetalning): 19kr
  • Direktbetalning (Swish/kortbetalning): 19kr

För delbetalning tillkommer f.n. en uppläggningsavgift (f.n 99kr), aviseringsavgift (f.n. 35 kr) samt en årsbaserad ränta på 15%. Vid utebliven betalning tillkommer lagstadgad påminnelse- /förseningsavgift (f.n. 60 SEK) samt dröjsmålsränta om 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Serviceavgiften täcker kostnader för löpande uppdatering och underhåll av betallösningen.   

5. FÖRLÄNGA FÖRFALLODATUM PÅ FAKTURA  

Du kan förutsatt att fakturans förfallodatum inte passerat välja att förlänga ditt förfallodatum mot en avgift (f.n. 39kr). Detta gör du genom att logga in på Qvicklys portal som och klicka din vidare till den aktuella fakturan. 

6. ANVÄNDNING  

Qvickly är innehavare av samtliga rättigheter till Qvicklys Betallösning. Som användare av Qvicklys Betallösning får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du väljer att lagra dina uppgifter för specifik enhet kommer din information att automatisk ifyllas. 

7. COOKIES  

Qvickly använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Qvicklys webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Qvickly använder cookies bl a i syfte att anpassa betalningsupplevelsen efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. 

8. UPPDATERING AV VILLKOR  

Qvickly förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren. Villkoren och tjänsten förbättras kontinuerligt. Det är därför viktigt att vid varje köptillfälle läsa villkoren. 

9. ÅNGERRÄTT / ÅTERKÖP / REKLAMATION  

Genom att nyttja Qvickly Betallösning godkänner du att den utfärdade parkeringsanmärkning/kontrollavgift är korrekt utställd. Enligt konsumentkreditlagen har du som konsument rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag att kreditavtalet ingås. Om du som konsument utövar din ångerrätt, ska du snarast och senast inom 30 dagar från den dag då du lämnade eller sände ditt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från kreditgivaren, med tillägg för upplupen ränta på beloppet. Räntan utgår från och med den dag då du fick tillgång till krediten till och med den dag då den återbetalas. (Konsumentkreditlag 2010:1846, 21§-24§). Om du vill ångra ditt kreditköp gå till www.qvickly.io/kontakt för att komma i kontakt med vår kundtjänst. 

10. TVIST M.M.  

Utöver vad som följer ovan villkor eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning kan inte Qvickly i något fall ansvara för skada som direkt eller indirekt orsakats av användandet av Qvicklys Betallösning. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister skall hanteras av allmän domstol, med Malmö Tingsrätt som första instans. 

11. ÖVERLÅTELSE  

Qvickly äger rätten att överlåta, belåna eller pantsätta fordran mot kund till annan. Kund (du) äger inte, utan Qvicklys skriftliga medgivande, rätt att överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på annan part.